But for Ireland I’d not Tell Her Name (Is ar Éirinn Ni n-Eósfhainn Cé Hi)

This beautiful ballad has long been one of my favorite songs of Ireland. I first fell in love with it as part of “Mary O’Hara’s ireland:”

Later, my wife introduced me to The High Kings, who performed an abridged but no less pleasing version:

There are numerous spellings of the lyrics out there, but I have chosen to use the one that appears on O’Hara’s recording.

Aréir is mé téarnamh um’ neoin
Ar an dtaobh thall den teóra ‘na mbím,
Do théarnaig an spéir-bhean im’ chómhair
D’fhág taomanach breóite lag sinn.
Do ghéilleas dá méin is dá cló,
Dá béal tanaí beó mhilis binn,
Do léimeas fé dhéin dul ‘na cómhair,
Is ar Éirinn ní n-eósfhainn cé hí.
Last night as I strolled abroad
On the far side of my farm
I was approached by a comely maiden
Who left me distraught and weak.
I was captivated by her demeanour and shapeliness
By her sensitive and delicate mouth,
I hastened to approach her
But for Ireland I’d not tell her name.
Dá ngéilleadh an spéir-bhean dom’ ghlór,
Siad ráidhte mo bheól a bheadh fíor;
Go deimhin duit go ndéanfainn a gnó
Do léirchur i gcóir is i gcrich.
Dó léighfinn go léir stair dom’ stór,
‘S ba mhéinn liom í thógaint dom chroí,
‘S do bhearfainn an chraobh dhi ina dóid,
Is ar Éirinn ní n-eósfhainn cé hí.
If only this maiden heeded my words,
What I’d tell her would be true.
Indeed I’d devote myself to her
And see to her welfare.
I would regale her with my story
And I longed to take her to my heart
Where I’d grant her pride of place
But for Ireland I’d not tell her name.
Tá spéir-bhruinneal mhaordha dheas óg
Ar an taobh thall de’n teóra ‘na mbím.
Tá féile ‘gus daonnacht is meóin
Is deise ró mhór ins an mhnaoi,
Tá folt lei a’ tuitim go feóir,
Go cocánach ómarach buí.
Tá lasadh ‘na leacain mar rós,
Is ar Éirinn ní n-eósfhainn cé hí.
There is a beautiful young maiden
On the far side of my farm
Generosity and kindness shine in her face
With the exceeding beauty of her countenance.
Her hair reaches to the ground
Sparkling like yellow gold;
Her cheeks blush like the rose
But for Ireland I’d not tell her name.

There are other versions out there, no less pretty; these two are my favorites.

Tá an Sean-Fhaolchú labhairthe.

One response to “But for Ireland I’d not Tell Her Name (Is ar Éirinn Ni n-Eósfhainn Cé Hi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s